Weinparade Poysdorf 2017 – Informace pro vinaře

Vážení vinaři, po roce opět zasílám přihlášku a podmínky účasti soutěžní přehlídky vín rakouské vinařské oblasti Weinviertel, na 44. Weinparade Poysdorf 2017. Pokud budete mít zájem zúčastnit se, přečtěte si prosím pozorně přiložené materiály i tento dopis. 

Stejně jako v minulých letech bude soutěž pro naše vinaře organizačně zajišťovat Moravín, svaz moravských vinařů.

weinparade

Chcete-li se zúčastnit této soutěže prostřednictvím Moravínu, zašlete dle dispozic řádně vyplněnou přihlášku na jeden z uvedených e-mailů nejpozději do 15. března 2017. Přijetí přihlášky zaslané prostřednictvím e-mailu bude zpětně potvrzeno rakouským pořadatelem a tím bude přihláška akceptována, přihlášky dodané po termínu nebudou akceptovány!  

Přihlášené vzorky je možné buď dodat v určeném termínu do Mistelbachu samostatně, viz podmínky účasti, nebo využít hromadný svoz a vzorky dodat do VINAŘSTVÍ HOLÁNEK, IVAŇ, v pondělí 3. dubna a v úterý 4. dubna 2017 od 8.00 do 16.00 hod. Vinařství Holánek je v Ivani u hlavní silnice směr Vranovice na konci obce.

DŮLEŽITÉ! Vzorky vín musí být řádně adjustované, označené číslem šarže a zabalené výhradně do originálního kartonu na tři lahve! Kartony označte etiketou a zkratkou WP. Přihlášky vyplňte čitelně, vyhnete se zbytečným zkomoleninám jmen a názvů firem v katalogu i na diplomech.

Účastnický poplatek požadovaný rakouským pořadatelem za 1 vzorek činí € 42,--, zaplaťte jej předem výhradně převodem na účet pořadatele: Bezirksweinbauverband Poysdorf, IBAN: AT 78 32663000 00001669  BIC: RLNWATWWPOY. Řádný doklad bude vystaven dodatečně rakouským pořadatelem soutěže. NEPLAŤTE NA ÚČET MORAVÍNU!

Za poskytnuté služby tj. náklady za obsluhující personál v den veřejné degustace, organizační zajištění a dopravu vzorků vín požadujeme od všech přihlášených vinařství zaplacení organizačního poplatku ve výši 100,--Kč/vzorek. Platbu prosím proveďte při předání vzorků hotově, případně převodem na účet Moravínu u České spořitelny č. ú. 1381622309/0800, v. s. 150317. Poplatek je určen na pokrytí části nezbytných nákladů, které pro Vás dle požadavků organizátora zajišťujeme.

Předání ocenění a veřejná degustace se uskuteční v sobotu 3. června 2017 od 10.00 hod. pro zvané hosty a vinaře, od 13.00 hod. pro veřejnost. Ocenění vinaři obdrží pozvánku.

 

Zdravím a přeji příjemný den                                                                            

 

za výbor Moravínu

Vladimíra Seidlová                                                    

místopředsedkyně