Vyvazování révy vinné

Dny se stále prodlužují, Slunce nabírá na síle a teplota se zvyšuje. Tyto změny pociťujeme nejen my, ale také teplomilná réva vinná. Začíná se probouzet ze zimní hibernace a na rankách po zimním řezu již lze spatřit první kapičky mízy. Na tuto skutečnost by měl každý vinař reagovat vyvázáním tažňů. K úspěšnému tvarování musíme nejdříve provést kvalitní řez, který jde ruku v ruce také s vázáním. Tažeň nesmí začínat pod vrcholem kmínku nebo pod čípkem, musí být zastřižen na správný počet oček (dle typu vedení) a očištěný od úponků.

Proudění mízy = začátek vegetačního cyklu

Jak už bylo zmíněno výše, období ohýbání a tvarování révy začíná v předjaří při začátku proudění mízy. Pozdější tvarování jednoletého dřeva by mohlo mít za následek vylomení narašených pupenů a také nevyrovnaný růst letorostů. Naopak příliš brzké vyvázání (před prouděním mízy)  sebou přináší vysoké riziko lámavosti dřeva, zvláště při tvarování na plochý tažeň. Problémem může být také stále trvající riziko mrazů. Ty nám mohou, na ponechaném dřevě, způsobit škody v podobě vymrznutých oček. Proto je volba termínu vázání opravdu zásadní.

vyvazování

Tvary tažňů a způsob jejich vázání

Způsob tvarování musí být jasný již při výsadbě a stavbě opěrné konstrukce. Mezeru mezi vodícími dráty volíme dle požadovaného tvaru keře.  Při vázání máme tři možnosti, jak tažeň vyvázat: na plochý tažeň, mírný oblouk a vysoký oblouk. Poslední jmenovaný využijeme hlavně u starších vinic, které v zimě řežeme na dva tažně. Plochý tažeň a mírný oblouk jsou nejpoužívanější, zvláště u mladších výsadeb, pro svůj vyrovnaný růst všech letorostů. Tažeň ohnutý do mírného oblouku vyvážeme přes horní vodící drát ke spodnímu. Ohýbáme je s nejvyšší opatrností, aby nedošlo ke zlomení nebo k vylomení. Plochý tažeň vyvážeme podél drátu, který vedeme nad vrcholem kmínku. Tažeň zachytíme vázacím drátem nebo páskou, alespoň na dvou místech. Můžeme jej také ovinout kolem drátu, to má ovšem za následek náročnější odřezání v příštím roce.

simzor73_l

Vázací drátek v papíru

Drátky, spony, pásky...

Všem vinařům a vinohradníkům je klasický vázací drátek, obalený papírem, dobře znám. I v dnešní době je to stále nejpoužívanější způsob vyvazování, zvláště u malovinařů. Jedná se o 10, 12, nebo 15cm dlouhý drátek k jednoročnímu vázání. Jsou levnější než drátky v PVC a také mnohem ekologičtější. Drátek se jednoduše po několika letech v půdě rozloží.

Nejméně ekologická, ale ekonomicky i časově výhodná je PVC páska do vázacích kleští. Kleště jsou poměrně levné a jejich použití jednoduché. Po prvním zmáčknutí kleští se páska natáhne, napneme ji kolem tažně a vodícího drátu a dalším zmáčknutím pásku sešijeme a uřízneme. Pásku sešíváme kovovou sponkou (stejnou jako v kancelářské sešívačce). PVC pásky ve vázacích kleštích nejlépe využijeme při zapěstování kmínku. Časová úspora oproti vázání bužírkou je zde opravdu znatelná.

vázací kleště

Plastové vázací kleště

Na trhu jsou k dostání také fixační spony s poměrně dlouhou životností. Vyrábí buď z plastu nebo oceli. Plastové spony ve vinici vydrží několik let a ocelové i více než desetiletí.  Jejich výhodou je, že se používají stále dokola a z vodícího drátu se nesundávají. Sponu při řezu vystřihneme a necháme ji volně viset na vodícím drátu. Použijeme ji znovu k připevnění nového tažně na jaře. Upevnění ocelových spon lze částečně mechanizovat použitím kleští. Tyto kleště nabíjíme sponami ve tvaru písmene "C".

V předjaří vyvazujeme také kmínky

Po zapěstování kmínku ( v 2. - 3. roce) jej musíme pěvně vyvázat, aby nedošlo k poškození mechanizací. Kmínky jsou upevňovány k opěrným tyčím tak, aby byl kmínek rovný, nevyčníval do meziřadí a nebyl omotaný kolem tyče. K tomu nám slouží široká škála spon a pásků z různých materiálů od různých výrobců.

 Prvním typem jsou plastové zajišťovací pásky. Skládají z oka na jedné straně a ze zoubků na straně druhé. Jejich hlavní výhoda je v možnosti nastavení délky úvazku, který se při zesílení kmínku zvětšuje. Jednoduše povolíme pásek v oku o několik zoubků a kmínek má další prostor pro růst, ale stále je pevně uchycen. Do této kategorie lze zařadit také plastové řetízky, které pracují na podobném principu.

Dalším častým způsobem upevnění kmínku jsou elastické úvazky. Tato vyvazovací gumička se napne kolem kmínku a její oko se zachytí o háček na druhé straně. Svou oblíbenost si získali hlavně díky rychlosti a dlouhé životnosti. Silnější a delší gumičky se používají také k uchycení hadic závlahy k vodícímu drátu.

gumička

Elastická gumička připevněná ke kmínku

V kombinaci s upevněním opěrné tyče k vodícímu drátu, se také používají různé druhy, ocelových nebo platových, spon. Ocelové spony vynikají svou pevností, ale nemají nastavitelnou velikost. Jsou používány hlavně u starších kmínků o průměru kolem 10 cm. Naproti tomu ty plastové nastavit lze, díky čemuž jsou mnohem praktičtější. Sponou se upevní opěrná tyč k vodícímu drátu a poté se za pomocí háčků připevní také kmínek.

buzirka_l

Bužírka k vázání kmínků

Nejpoužívanějším materiálem k vázání kmínků je PVC bužírka. Tato zelená elastická bužírka vyniká svou dlouhou životností a odolností vůči UV-záření. Vyrábí se v průměrech od 2,5 do 4,5mm. Prodejci bužírek garantují její roztažnost až na 250%. Díky tomu kmínek neomezuje v růstu a nezařezává se do něj. Osvědčilo se použít 3-4 úvazky na jeden kmínek.

Rychlejší vázání díky vázacím kleštím

Člověk se odjakživa snaží svou práci co nejvíce ulehčit pomocí mechanizace. Jinak tomu není ani u vázání keřů révy vinné. Kleště, které jako vázací materiál používají plastovou pásku a sešívací sponky, byly zmíněny už výše.

Mnohem ekologičtějším materiálem stále zůstává ocelový drát. Nerezové vázací kleště, se značnou úsporou času a energie, tento drát využívají. Je namotaný na cívkách a s jednou cívkou můžeme uvázat až tisíc úvazků. Na 1ha vinice tak spotřebujeme 4-5 cívek drátu. Pořizovací cena kleští je sice o dost vyšší (kolem 10 000 Kč), než u těch plastových, ale mají mnohem delší životnost. Vázací drát je také mnohem levnější než páska. Vázací princip je podobný jako u kleští s PVC páskou - drátek se natáhne přes tažeň a vodící drát, zatáhnutím se napne a utáhne.

kleště

Vyvazovací kleště s ocelovým drátem

K usnadnění vázání slouží také elektrické vyvazovače. Jako materiál používají drát obalený PVC páskou. Tvarem připomínají elektronické nůžky, určené pro řez. Akumulátor a zásobník drátu je upevněn v batohu s popruhy nebo na opasku. Úvazek je proveden velmi rychle a s vydáním minimálního množství energie. Vázací drát obtočí tažeň a vodící drát, vrtulový kotouč jej utáhne a nakonec je drát ustřižen. To vše během necelé vteřiny. Některé typy vyvazovačů utahují drát otočením celé hlavy. Modernější vyvazovače mají i několik vázacích režimů (podle těsnosti úvazku). Jejich pořizovací cena se pohybuje mezi 20-40 000 Kč, proto je jejich zakoupení nutné zvážit s ohledem na množství keřů.

Akumulátorový vyvazovač

Akumulátorový vyvazovač

 

V článku byly použity ilustrace firmy Oslavan a.s. - www.eshop.oslavan.cz

 

Autor článku: David Beneš