Právní ujednání portálu wine.cz

1. Obecně

S výjimkou těchto podmínek mají veškeré další údaje uvedené na portálu wine.cz pouze orientační a právně nezávazný charakter a společnost si vyhrazuje kdykoliv právo na jejich změnu či doplnění. V případě zájmu o detailnější informace a pro právně závazná jednání proto, prosíme, kontaktujte vedení naší společnosti.

2. Duševní vlastnictví

Všechny materiály vyskytující se na portálu wine.cz jsou duševním vlastnictvím naší společnosti či jiné společnosti oprávněné k provozu a administraci portálu wine.cz. Tyto materiály si můžete vytisknout pouze po celých stránkách a pouze pro Vaši osobní potřebu; jakékoliv jiné užití je porušením práv společnosti resp. jiné společnosti oprávněné k provozu a administraci portálu wine.cz. Tím není vyloučeno Vaše právo stahovat, kopírovat nebo jiným způsobem přebírat takový obsah portálu wine.cz, který je k tomu výslovně určen.

3. Odpovědnost

Společnost upozorňuje, že informace na jejích webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Společnost může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

Společnost nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.

Společnost neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na jejích webových stránkách, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno.

Informace uvedené na webových stránkách společnosti nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od společnosti v písemné podobě poté, co jí v případě pochybností kontaktoval.

4. Vstup na portál wine.cz 

Přihlásit, odhlásit i zaregistrovat se do portálu wine.cz můžete z každé stránky. Vždy v pravém horním rohu portálu. 

Redaktoři portálu wine.cz
verze 09/2016