Povědomí o moravských a českých vínech roste

Nejnovější průzkum Vinařského fondu potvrdil jasnou preferenci moravských a českých vín u spotřebitelů, ti naše vína vnímají ve srovnání se zahraniční konkurencí jako kvalitnější. Významný dopad na spotřebitelské vnímání tuzemských vín měly také loňské kampaně na podporu moravských a českých červených vín, Svatomartinských vín a informační kampaň zaměřená na značení vín z České republiky na záklopkách hrdel lahví.

Nadpoloviční většina (54 %) respondentů preferuje moravská a česká vína, zatímco přednost zahraniční produkci dává jen 10 % respondentů (ostatní nejsou vyhraněni). Obdobný je i pohled na kvalitu našich vín. Jako kvalitnější moravská a česká vína hodnotí 43 % dotazovaných, zatímco zahraniční produkci považuje za kvalitnější pouhých 8 % respondentů. Čím častěji respondenti víno z domácí či zahraniční produkce konzumují,  tím více kvalitu moravských a českých vín oceňují.  

Pokračuje také růst znalosti značky Vína z Moravy, vína z Čech, kterou podle aktuálních dat zná 63 % populace (61 % v roce 2014, 39 % v roce 2007). Respondenti si značku spojují s  vysokou kvalitou vín (66 %), dobrou nebo ve srovnání lepší chutí a garantovaným domácím původem.

Garantovaného původu moravských a českých vín se také týkala vloni spuštěná iniciativa Vinařského fondu v podobě značení záklopek na hrdlech lahví. Známý symbol vinné sklenice, vyvedené v národních barvách na záklopkách, tak zlepšila orientaci spotřebitelů již během jednoho roku. Za tuto relativně krátkou dobu se značení na záklopkách zapsalo do povědomí 18 % populace, přičemž mezi konzumenty vína bude samozřejmě tato znalost ještě výrazně vyšší.

„Přestože je u nás na rozdíl od Rakouska či Slovenska značení dobrovolné a ani nový návrh vinařského zákona s ním jako s povinným nepočítá, přidalo se k němu již mnoho vinařů a pozitivně na něj reagují i spotřebitelé,“ komentoval výsledky průzkumu Ing. Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského fondu.

V druhé polovině loňského roku se značka Vína z Moravy, vína z Čech dostala do širšího povědomí také díky kampaním zaměřeným na podporu našich červených a Svatomartinských vín. Tváří kampaně se podobně jako v loňském roce stal  hudebník Ondřej Brzobohatý.

Výrazného úspěchu v této souvislosti dosáhla premiérová kampaň na podporu moravských a českých červených vín. Kampaň zaznamenalo 27 % populace a ke koupi tuzemského červeného vína  motivovala 36 % z oslovených.

„Jsem rád, že jsme se propojením našich červených vín a gastronomie, především té sezónní symbolizované zvěřinovým menu, trefili do vkusu spotřebitelů. Ti pak kampaň i naše červená vína velice dobře přijali,“ pokračoval Ing. Jaroslav Machovec.

Mezi pozitivně hodnocenou se v uplynulém roce zařadila také kampaň podporující Svatomartinská vína. Svatomartinské víno ochutnalo 42 % respondentů, což bylo o 8 % více než v předchozím roce. Naprosto unikátní je pak 100% pozitivní zkušenost spotřebitelů se Svatomartinskými víny ročníku 2015 u pravidelných konzumentů. Velmi dobrou zkušenost potvrdilo 64 % respondentů a spíše dobrou zbývajících 36 %. U občasných konzumentů Svatomartinských vín pak loňský ročník vyšel v hodnocení jen o něco méně přívětivěji. Pozitivní zkušenost s ním potvrdilo více než 96 % dotázaných.

O průzkumu

Pravidelné šetření postoje spotřebitelů k moravským a českým vínům zadává Vinařský fond na reprezentativním vzorku více než tisíce respondentů již od roku 2006. Hlavními ukazateli jsou popularita, vnímaná kvalita a preference našich vín bez ohledu na cenu a znalost značky. Průzkum se zaměřuje také na jednotlivá kampaněmi podporovaná komunikační témata – Svatomartinská vína, červená vína, růžová vína či hodnocení projektu dobrovolného značení vín.

 

Kontakt pro více informací:

Ing. Jaroslav Machovec, Vinařský fond ČR

e-mail: machovec@vinarskyfond.cz">machovec@vinarskyfond.cz

Tel.: +420 606 645 470

 

Nikola Bukajová, Omnimedia, s. r. o

e-mail: n.bukajova@omnimedia.cz">n.bukajova@omnimedia.cz

Tel.: + 420 602 355 069