Portugal i Frankovka pochází ze Štýrska!

Dle novější genetické studie (The „missing link“ Blaue Zimmerttraube revers that Blauer Portugieser and Blaufränkisch originated in Lower Styria – Maul a kol., 2016) se ukazuje, že původ odrůd Modrý Portugal a Frankovka je nakonec směřován do Dolního Štýrska.

Již dříve se uvažovalo o tom, že naše modré moštové běžně pěstované odrůdy posledních let, jako Frankovka modrá a Modrý Portugal mají společný původ. Debatu o tom dále rozvířily studie Boursiquot a kol. (2004) a zejména pak Lacombe a kol. (2013), zabývající se genetickými vazbami obou odrůd. Obě studie potvrdily užší příbuzenský vztah obou odrůd.

Tyto studie odhalily geny Sylvánského zeleného a Vídeňky (Heunisch weiss) vyskytující se u obou odrůd. Tato poslední studie navíc přidává další shodu – geny odrůdy Blaue Zimmettraube. Jde o starší modrou moštovou odrůdu, o které se naše novější ampelografie sice nezmiňují, ale nalezneme ji např. v ampelografii od Goetheho (Weinbau atlas) z roku 1873. Odrůda navíc nese ženské květy a je tedy nanejvýš pravděpodobné, že se bude jednat o matečnou odrůdu sprášenou pylem dosud neznámé odrůdy Sylvánské zelené x Heunisch. Původ této odrůdy nebyl zpočátku také hned jasný. Doložené plochy jsou v Německu (vinařská oblast Rheinhessen), Chorvatsku (pod názvem Modra Kosovina), Slovinsku (Modra Zhernina, Vranek), Štýrsku (Spätblaue) a severní Itálii (okolí Friulli pod názvem Sbulzina). Nicméně studie uvádí, že v 19. století je právě v Dolním Štýrsku tato odrůda často pěstována společně s odrůdami "Grüner Silvaner" a "Weisser Heunisch". Potvrzení přinesl i rodičovský test možných rodičů odrůdy Blaue Zimmettraube pomocí chloroplastové DNA analýzy, který identifikoval jako otcovskou odrůdu Blauer Gänsfüsser, vyskytující se právě ve Štýrsku.

Zajímavá je i poznámka Franze Xavera Trummera (1800-1858) v jeho díle „Systematische Classification und Beschreibung der im Herzogthume Steiermark vorkommenden Rebensorten“ z roku 1841, že vedle modře zbarvené odrůdy Blaue Zimmettraube se v Dolním  Štýrsku (dnes hlavně severní část Slovinska a Chorvatska) pěstovala i odrůda se šedě zbarvenými bobulemi - Grauen Zimmettraube (její předpokládaní rodiče jsou Modrý Portugal a Gamay). Trummer se zmiňuje i odrůdě s bílými bobulemi Weiße Zimmettraube se synonymy Beli Vranik či Blinica.

Za místo vzniku Frankovky se dříve uvádělo hned několik lokalit. Nejčastěji Německo, konkrétně oblast okolí Württembergu či chorvatský Lemberg nebo i Rakousko v oblasti Burgenlandu či Vőslau, kde se údajně tato odrůda pěstuje odnepaměti. Také na území Čech se hojně vyskytovala a šířila se odtud dále na východ (pod názvem Morávka). Díky širšímu rozšíření této odrůdy v celé severní Evropě je velmi těžké přesněji cílit na oblast vzniku jen na základě pěstebních ploch a synonym. Z historických pramenů však lze usuzovat, že odrůda bude mít původ v některé oblasti Rakousko-Uherska. Podobně i odrůda Modrý Portugal. Neustále se vedou polemiky kolem vzniku názvu této odrůdy a také právě samotný název se změnil, tedy alespoň v České republice (dříve Portugalské modré, nyní Modrý Portugal). Proč se v názvu objevuje Portugalsko, ač se tam dnes tato odrůda vůbec nepěstuje (a údajně ani nikdy před tím), se asi nikdy přesně nedovíme. Zajímavá je také zpráva od jistého Weigerta (1772), jež tvrdí, že tato odrůda byla přivezena do Štýrska tehdejším rakouským vyslancem baronem Friesem právě z Portugalska. Nicméně pravdou zůstává, že nejvíce se tato odrůda pěstovala v Rakousku (zejména kolem Vöslau). Odtud se pravděpodobně rychle rozšířila do Maďarska, Moravy, Chorvatska a Německa. Odrůda se ponejvíce scelovala s Frankovkou a svůj název mohla dostat i kvůli podobnosti těchto vín s těmi portugalskými.

 

 

Článek byl sepsán díky NAKI II - Vinohradnictví a vinařství pro zachování a obnovu kulturní identity vinařských regionů na Moravě.

Autor: Ing. Radek Sotolář, Ph.D.