Ministerstva chtějí umožnit postavit ve vinicích a sadech fotovoltaické panely

Zpravodajství ČTK:
Zemědělci by mohli mít možnost postavit ve vinicích, chmelnicích a sadech fotovoltaické panely. Umožnit by jim to měla novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Pracuje na ní ministerstvo životního prostředí (MŽP), které o tom informovalo v tiskové zprávě po dnešní poradě MŽP a ministerstva zemědělství.
Podpora tzv. agrovoltaiky je podle ministryně životního prostředí Aleny Hubáčkové (KDU-ČSL) a ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) příležitostí ke zvyšování příjmů českých zemědělců a k posílení energetické soběstačnosti ČR. "Agrovoltaiku považujeme za jeden z obnovitelných zdrojů energie, její místo z pohledu ochrany naší nejcennější půdy si v zemědělství umíme teď představit nad trvalými kulturami - na chmelnicích, ovocných sadech či vinicích," uvedla Hubáčková.
Aby mohly být fotovoltaické panely umístěny na půdu patřící do zemědělského půdního fondu, musí splnit podmínky ochrany půdy definované zákonem. Proto ministerstvo pracuje na novele, doplnila Hubáčková.
Podle Nekuly se také hledá cesta, aby projekty na instalaci panelů ve vybraných případech mohly být osvobozené od placení odvodů. To by zemědělcům zlevnilo náklady na celkovou investici, uvedl.
MŽP doplnilo, že na poradě obou ministerstev se diskutovalo i o přípravách zřízení dvou nových národních parků, a to Národního parku Křivoklátsko a Národního parku Soutok na Moravě a Dyji. Úřad dodal, že celý proces vyžaduje součinnost se Státním podnikem Lesy ČR.
MŽP navrhuje, aby se národním parkem stalo nejcennějších 102 kilometrů čtverečních Křivoklátska, což představuje 16 procent současné chráněné krajinné oblasti. Hranice by se měla co nejvíc vyhýbat zastavěnému území sídel nebo větším zemědělským plochám. Nesouhlas se záměrem vyjádřily mimo jiné místní obce či Lesnicko-dřevařská komora ČR a Agrární komora ČR.
Soutok se rozprostírá na více než 4000 hektarech a před 15 lety stát neuspěl kvůli odporu obcí se snahou zřídit zde chráněnou krajinnou oblast. Současná vláda se rozhodla pro národní park.