BS předsběrová analýza 35. týden

Vlivem příznivých teplot a slunečních dnů došlo opět k vzestupu obsahu cukrů v bobulích průměrně o 3 °NM.Během posledního týdne však sehrály svou roli i sobotní srážky, které tento trend mírně ovlivnily. Vyšší cukernatost byla přitom zjištěna v případě modrých odrůd, kde jsou bobule vyhřívány intenzivněji a tak i tvorba cukrů v nich obsažených je rychlejší.
Pozornost je však nyní třeba věnovat především hodnotě pH, která již například u TČ dosahuje nežádoucích hodnot 3,5-3,7. Takové pH s sebou nese řadu nepříjemností v podobě různých projevů mikrobiálních nečistot a nestability vín. Dá se předpokládat, že parametry u TČ již na některých místech budou v následujících dnech dokonce dostačovat pro sklizeň hroznů v pozdním sběru. Na Mikulovsku již tyto podmínky ve 35. týdnu splněny byly. Doporučujeme tedy pečlivě monitorovat parametry hroznů na jednotlivých lokalitách a sledovat zejména u hroznů s velmi rychlým růstem cukrů také významný parametr - hodnotu pH.
Pokles veškerých titrovatelných kyselin o cca 3 g/l se během minulého týdne dotkl prakticky všech odrůd. Kyselina vinná přitom „spadla“ u bílých odrůd o 1 g/l, kyselina jablečná tvoří přibližný zbytek. U modrých odrůd došlo k mírnému nárůstu celkového asimilovatelného dusíku.
Velice pěkně se ukazují hodnoty u RR, ročník 2017 by proto mohl být ryzlinkovým odrůdám silně nakloněn i co se týká aromatické vyzrálosti hroznů. Cukry, kyseliny i pH jsou na mnoha místech u RR příjemně vyvážené. Pozitivně může zrání „ryzlinků“ ovlivnit i nadcházejí chladnější noci.
Velmi příznivě by na dozrávání hroznů zapůsobily optimálně rozložené a ne příliš vydatné srážky v průběhu nadcházejících dnů. Sporadicky lze na některých vinicích objevit známky botrytidy, nicméně kondice hroznů je v tomto týdnu vesměs moc pěkná a navzdory stresovému ročníku lze počítat s kvalitně nachystaným materiálem do sklepa.

predsberova analyza

hrozen_vinice

predsberova analyza

Co je BS Předsběrová analýza?

Letos již pátým rokem poskytujeme vinohradníkům aktuální informace o stavu vinic pomocí specializovaných měření a analýz.

Speciální předsběrové analýzy jsou pro tuzemské vinaře užitečným pomocníkem při určování vhodného okamžiku pro zahájení sběru hroznů. 
Stejně jako 4 předchozí roky budeme pravidelně jednou týdně až do konce sklizně bezplatně zveřejňovat výsledky laboratorních rozborů moštu z různých odrůd révy ze čtyř vinařských podoblastí: Mikulovské, Slovácké, Velkopavlovické a na Slovensku v Malokarpatské podoblasti.

Pro určení optimálního termínu sklizně jsou mimo samotné cukernatosti důležité také například hodnoty pH, analyzují se i veškeré kyseliny. Přestože není analýza provedena přímo na vinici každého konkrétního vinaře, poskytuje pěstitelům řadu praktických a užitečných informací.

Analýzy zveřejňujeme každý týden na www.vinarskepotreby.cz.