Vinařský adresář

Centrum slováckých tradic

Vinné sklepy
Modrá 245 Modrá Zlínský Ivana Hájková
572 411 450 www.cstskanzen.cz
Trznice_m_02

stálá výstava slováckých vín, 104 druhů